Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới
Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới26/03/2021 14:29
Xây dựng Quân đội từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Xây dựng Quân đội từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới27/01/2021 20:00
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới 08/01/2021 09:58
Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk Không ngừng lớn mạnh để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Không ngừng lớn mạnh để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới22/12/2020 20:00
Triển khai phương án cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 trong tình hình mới
Triển khai phương án cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 trong tình hình mớiiconvideo
17/10/2020 08:05
Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn trong tình hình mới
Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn trong tình hình mới25/09/2020 21:45
Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới09/07/2020 16:20
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới25/04/2020 10:43
Góp ý dự thảo chỉ thị phòng chống COVID-19 trong tình hình mới
Góp ý dự thảo chỉ thị phòng chống COVID-19 trong tình hình mớiiconvideo
17/04/2020 20:41
Ngành Kiểm sát nhân dân chủ động, tích cực hợp tác quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngành Kiểm sát nhân dân chủ động, tích cực hợp tác quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới13/04/2015 11:20

Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới

(BVPL) - Việc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Cảnh sát cơ động là rất cần thiết nhằm cụ thể hóa quy định có liên quan của Hiến pháp; tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng; khắc phục một số bất cập, hạn chế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.