Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND
Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND21/08/2020 07:36
Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính là nhiệm vụ quan trọng của Ngành
Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính là nhiệm vụ quan trọng của Ngành13/08/2020 14:31
Lạng Sơn Bản án vi phạm thủ tục tố tụng và nội dung bị Viện kiểm sát kháng nghị
Lạng Sơn: Bản án vi phạm thủ tục tố tụng và nội dung bị Viện kiểm sát kháng nghị06/08/2020 15:06
Nhận diện đối tượng khởi kiện vụ án hành chính về quản lý đất trong qua công tác kiểm sát
Nhận diện đối tượng khởi kiện vụ án hành chính về quản lý đất trong qua công tác kiểm sát 22/07/2020 10:16
Đánh giá công tác ban hành quyết định hành chính trong quản lý đất đai ở Cần Thơ
Đánh giá công tác ban hành quyết định hành chính trong quản lý đất đai ở Cần Thơ13/12/2019 16:31
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai06/09/2019 21:43
Viện Cấp cao 3 kiến nghị chấn chỉnh vi phạm về quản lý đất đai ở Bình Thuận
Viện Cấp cao 3 kiến nghị chấn chỉnh vi phạm về quản lý đất đai ở Bình Thuận06/08/2019 15:44
Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính
Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính12/07/2019 13:52
Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Tài chính và BCĐ cải cách hành chính
Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Tài chính và BCĐ cải cách hành chính25/01/2019 17:25
Tiếp bài “Quyết định hành chính “đá” phán quyết của Tòa án ” Khó thi hành án
Tiếp bài “Quyết định hành chính “đá” phán quyết của Tòa án?”: Khó thi hành án25/12/2018 18:22

Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND

(BVPL) - Ngày 19/8, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 299/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (TAND). Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.