Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao
Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao 26/09/2020 08:38
Quốc hội đồng thuận rất cao bổ sung quy định “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao”
Quốc hội đồng thuận rất cao bổ sung quy địnhPhòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao”10/06/2020 16:36
Bổ sung chức năng giám định tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm
Bổ sung chức năng giám định tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm08/06/2020 14:39
Sự cần thiết quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao là một trong những tổ chức giám định tư pháp
Sự cần thiết quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao là một trong những tổ chức giám định tư pháp 27/05/2020 08:13
ĐBQH TP Đà Nẵng ủng hộ việc bổ sung chức năng của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao
ĐBQH TP. Đà Nẵng ủng hộ việc bổ sung chức năng của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao27/05/2020 07:40
Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự ở VKSND tối cao nhằm tăng cường chống oan, sai
Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự ở VKSND tối cao nhằm tăng cường chống oan, sai 26/05/2020 11:10
Luật sư nêu ý kiến về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao
Luật sư nêu ý kiến về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao 24/05/2020 14:04
Đề nghị bổ sung quy định giám định về âm thanh, hình ảnh cho Viện kiểm sát
Đề nghị bổ sung quy định giám định về âm thanh, hình ảnh cho Viện kiểm sát25/11/2019 14:29

Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao

(BVPL) – Trong Quý IV/2020, VKSND tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và cơ quan có liên quan thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao.