Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân
Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân22/05/2020 07:58
Bài 47 Công tác xây dựng Đảng được ngành Kiểm sát hết sức chú trọng
Bài 47. Công tác xây dựng Đảng được ngành Kiểm sát hết sức chú trọng24/04/2020 15:26
Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định 45 năm xây dựng và phát triển
Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định: 45 năm xây dựng và phát triển20/04/2020 17:16
Tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trong ngành KSND
Tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trong ngành KSND16/04/2020 16:59
Bài 28 Ngành Kiểm sát quân sự được xây dựng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động
Bài 28. Ngành Kiểm sát quân sự được xây dựng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động04/04/2020 14:05
Bài 3 Ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức, bộ máy
Bài 3. Ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức, bộ máy09/03/2020 08:53
Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Kiểm sát đủ phẩm chất, năng lực và trình độ
Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Kiểm sát đủ phẩm chất, năng lực và trình độ01/03/2020 11:30
Báo Xây dựng hợp tác truyền thông với Hiệp hội sáng kiến tài chính tư nhân Nhật Bản
Báo Xây dựng hợp tác truyền thông với Hiệp hội sáng kiến tài chính tư nhân Nhật Bản10/02/2020 20:04
Mong nhận được ý kiến quý báu, tâm huyết xây dựng ngành KSND phát triển, vững mạnh
Mong nhận được ý kiến quý báu, tâm huyết xây dựng ngành KSND phát triển, vững mạnh16/01/2020 14:15
Xây dựng hình ảnh và uy tín của ngành Kiểm sát Thủ đô
Xây dựng hình ảnh và uy tín của ngành Kiểm sát Thủ đô 13/01/2020 17:21

Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân

(BVPL) – Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Đồng chí đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ để phục vụ sự nghiệp phát triển lâu dài của ngành Kiểm sát mà trước hết là đạo đức cách mạng, đạo đức và văn hóa ứng xử của người cán bộ kiểm sát.