Ông Nguyễn Văn Thanh trở lại làm Giám đốc Hacinco
Ông Nguyễn Văn Thanh trở lại làm Giám đốc Hacinco
28/04/2022 20:54
Thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nguyên Giám đốc Hacinco
Thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nguyên Giám đốc Hacinco
18/05/2021 10:00
Vi phạm của cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng
Vi phạm của cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng
16/05/2021 07:05
Hàng trăm người Hà Nội xếp hàng xét nghiệm COVID-19 do đi Đà Nẵng về từ ngày 1 5 – 14 5
Hàng trăm người Hà Nội xếp hàng xét nghiệm COVID-19 do đi Đà Nẵng về từ ngày 1/5 – 14/5
15/05/2021 17:32
Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh
Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh
14/05/2021 18:30
Công an Hà Nội điều tra việc Giám đốc Hacinco vi phạm khai báo y tế
Công an Hà Nội điều tra việc Giám đốc Hacinco vi phạm khai báo y tế
14/05/2021 16:24
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Công an vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Công an vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch
14/05/2021 12:47
Hình ảnh cách ly 2 chung cư tại Hà Đông có 2 ca là F1 của Giám đốc Hacinco
Hình ảnh cách ly 2 chung cư tại Hà Đông có 2 ca là F1 của Giám đốc Hacinco
13/05/2021 12:47
Tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng Giám đốc Hacinco
Tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng Giám đốc Hacinco
13/05/2021 11:52
Hà Nội thêm 2 ca nhiễm COVID-19 là F1 của Giám đốc Hacinco
Hà Nội thêm 2 ca nhiễm COVID-19 là F1 của Giám đốc Hacinco
13/05/2021 10:24
Truy trách nhiệm Giám đốc Hacinco vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19
Truy trách nhiệm Giám đốc Hacinco vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19
13/05/2021 08:07
Giả nhân viên Hacinco, lừa thiếu nữ lên phòng cưỡng dâm
Giả nhân viên Hacinco, lừa thiếu nữ lên phòng cưỡng dâm
05/09/2012 07:37