Huyện Đắk Glong tổ chức hội nghị tổng kết công tác liên ngành
Huyện Đắk Glong tổ chức hội nghị tổng kết công tác liên ngành26/01/2021 17:21
Công an – Viện kiểm sát – Tòa án họp giao ban công tác phối hợp liên ngành
Công an – Viện kiểm sát – Tòa án họp giao ban công tác phối hợp liên ngành24/10/2020 12:53
VKSND huyện Đắk Glong Tổ chức giao ban công tác liên ngành
VKSND huyện Đắk Glong: Tổ chức giao ban công tác liên ngành29/04/2020 08:53
Tạm giữ hình sự đối tượng dùng mã tấu đe dọa tổ công tác phòng, chống COVID-19
Tạm giữ hình sự đối tượng dùng mã tấu đe dọa tổ công tác phòng, chống COVID-1912/04/2020 17:04
VKSND huyện Đắk R’lấp tổ chức công tác phối hợp liên ngành
VKSND huyện Đắk R’lấp tổ chức công tác phối hợp liên ngành09/03/2020 19:18
VKS huyện Chư Prông tổng kết công tác phối hợp liên ngành
VKS huyện Chư Prông tổng kết công tác phối hợp liên ngành26/02/2020 21:20
Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án tổ chức hội nghị đánh giá công tác
Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án tổ chức hội nghị đánh giá công tác 19/09/2019 09:54
Hiệu quả trong công tác phối hợp liên ngành
Hiệu quả trong công tác phối hợp liên ngành 06/06/2019 08:38
Nhiều kết quả nổi bật về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Nhiều kết quả nổi bật về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự30/11/2015 20:39

Huyện Đắk Glong tổ chức hội nghị tổng kết công tác liên ngành

(BVPL) – Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm 2020 liên ngành huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, các chỉ tiêu về án điểm, án rút gọn, xét xử rút kinh nghiệm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.