Nước mắm Nam Ô được công nhận di sản văn hóa phi vật thể
Nước mắm Nam Ô được công nhận di sản văn hóa phi vật thể05/09/2019 07:15
Đề nghị công nhận hát xoan là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Đề nghị công nhận hát xoan là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại23/03/2016 23:28

Nước mắm Nam Ô được công nhận di sản văn hóa phi vật thể

(BVPL) – Nghề làm nước mắm Nam Ô được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.