Viện trưởng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn
Viện trưởng tặng Bằng khen cho tập thể, nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn 20/04/2021 12:44
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng
Khen thưởng tập thể, nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng16/11/2020 14:37
Bình Dương Khen thưởng nhiều cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần XI
Bình Dương: Khen thưởng nhiều nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần XI30/10/2020 20:34
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua15/10/2020 08:08
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, nhân có thành tích xuất sắc18/09/2020 08:24
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, nhân có thành tích xuất sắc10/09/2020 20:51
Viện trưởng tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Viện trưởng tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, nhân có thành tích xuất sắc07/08/2020 17:50
Công an tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm
Công an tỉnh khen thưởng tập thể, nhân xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm12/11/2019 21:00
Đại tướng Lê Đức Anh Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ
Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ03/05/2019 08:11

Viện trưởng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

(BVPL) - Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 121/QĐ-VKSTC về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Công đoàn năm 2020.