Căn cứ pháp lý và sự cần thiết của việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao
Căn cứ pháp lý và sự cần thiết của việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao ?09/06/2020 07:37
Bổ sung chức năng giám định tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm
Bổ sung chức năng giám định tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm08/06/2020 14:39
Bổ sung chức năng giám định của VKSND tối cao là đòi hỏi bức thiết của công tác đấu tranh chống tội phạm
Bổ sung chức năng giám định của VKSND tối cao là đòi hỏi bức thiết của công tác đấu tranh chống tội phạm29/05/2020 09:11
ĐBQH TP Đà Nẵng ủng hộ việc bổ sung chức năng của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao
ĐBQH TP. Đà Nẵng ủng hộ việc bổ sung chức năng của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao27/05/2020 07:40
Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự ở VKSND tối cao nhằm tăng cường chống oan, sai
Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự ở VKSND tối cao nhằm tăng cường chống oan, sai 26/05/2020 11:10
Luật sư nêu ý kiến về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao
Luật sư nêu ý kiến về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao 24/05/2020 14:04
Vì sao cần bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao
Vì sao cần bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao ?23/05/2020 08:42
Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là hết sức cần thiết
Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là hết sức cần thiết22/05/2020 17:03
Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là góp phần tránh oan sai
Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là góp phần tránh oan sai 21/05/2020 19:42
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao21/05/2020 15:40

Căn cứ pháp lý và sự cần thiết của việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao ?

(BVPL) – Báo BVPL đã có cuộc trao đổi với Luật sư liên quan đến việc bổ sung quy định “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao” là một trong các tổ chức Giám định tư pháp (GĐTP) công lập về kỹ thuật hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử.