Viện trưởng Lê Minh Trí báo cáo Quốc hội 5 nhóm nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của VKSND
Viện trưởng Lê Minh Trí báo cáo Quốc hội 5 nhóm nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của VKSND06/11/2020 11:20
Quốc hội nghe báo cáo Thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án Hồ chứa nước
Quốc hội nghe báo cáo Thẩm tra chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án Hồ chứa nước 02/11/2020 15:57
Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn
Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn20/10/2020 12:23
Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập
Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập 19/10/2020 15:42
Thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 13 khóa XII tới các báo cáo viên toàn quốc
Thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 13 khóa XII tới các báo cáo viên toàn quốc14/10/2020 13:32
Toàn văn Báo cáo Thủ tướng trình bày trước Quốc hội
Toàn văn Báo cáo Thủ tướng trình bày trước Quốc hội22/10/2019 10:30
Quốc hội xẽ xem xét các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Quốc hội xẽ xem xét các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 201918/10/2019 18:11
Phó Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội về gian lận thi cử
Phó Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội về gian lận thi cử06/06/2019 12:01
Mục tiêu điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải tiến tới thích ứng được già hóa dân số vào năm 2035
Mục tiêu điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải tiến tới thích ứng được già hóa dân số vào năm 203529/05/2019 17:52
Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 201818/10/2018 18:18

Viện trưởng Lê Minh Trí báo cáo Quốc hội 5 nhóm nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của VKSND

(BVPL) - Sáng 6/11, dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Viện trưởng VKSND Lê Minh Trí đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII với 5 nội dung chính.