Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt hiệu quả cao
Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt hiệu quả cao04/11/2019 19:08
VKSND huyện Gò Công Đông tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về giải quyết án hình sự
VKSND huyện Công Đông tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về giải quyết án hình sự25/10/2019 13:36
Kiến nghị tăng cường biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm hủy hoại tài sản
Kiến nghị tăng cường biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm "hủy hoại tài sản"13/09/2019 14:53
Kiến nghị khắc phục những vi phạm tại nhà tạm giữ Công an huyện Gò Công Đông
Kiến nghị khắc phục những vi phạm tại nhà tạm giữ Công an huyện Công Đông31/08/2019 20:53

Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt hiệu quả cao

(BVPL) - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Huyện ủy Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) đã đạt hiệu quả cao.