Vụ 14, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch hưởng ứng 2 cuộc thi viết về ngành KSND
Vụ 14, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch hưởng ứng 2 cuộc thi viết về ngành KSND14/02/2020 19:40
VKSND tối cao ban hành kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính
VKSND tối cao ban hành kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính04/10/2019 11:15
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI03/10/2019 16:33
Tổ chức hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao
Tổ chức hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao21/09/2019 11:34
VKSND tối cao ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng
VKSND tối cao ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng21/08/2019 18:43
VKSND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân
VKSND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân21/09/2018 18:26

Vụ 14, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch hưởng ứng 2 cuộc thi viết về ngành KSND

(BVPL) - Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-VKSTC ngày 15/1/2020 của VKSND tối cao về tổ chức thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND; thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”, ngày 14/2/2020, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-V14 về việc tổ chức hưởng ứng 2 cuộc thi nói trên.