Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-202220/03/2020 11:41
Độc đáo bài vè phòng, chống Covid-19 của một Kiểm sát viên
Độc đáo bài vè phòng, chống Covid-19 của một Kiểm sát viên18/03/2020 10:32
Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát
Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát08/02/2020 16:47
Ngành Kiểm sát hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá
Ngành Kiểm sát hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá23/01/2020 19:12
VKSND tối cao hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
VKSND tối cao hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 201913/11/2019 17:29
Vụ Thi đua - Khen thưởng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
Vụ Thi đua - Khen thưởng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 201908/07/2019 11:57
Xây dựng tổ chức Công đoàn Vụ Thi đua - Khen thưởng ngày càng vững mạnh
Xây dựng tổ chức Công đoàn Vụ Thi đua - Khen thưởng ngày càng vững mạnh04/06/2019 14:18
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ Thi đua - Khen thưởng
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ Thi đua - Khen thưởng04/10/2018 21:33
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ Thi đua - Khen thưởng
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ Thi đua - Khen thưởng22/05/2018 16:42

Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

(BVPL) - Sáng 20/3, tại trụ sở cơ quan, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) - VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Vũ Việt Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ 16 chủ trì Đại hội.