Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng26/03/2020 17:30
Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019
Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 201908/12/2019 07:18
Ông Trần Quang Nam không còn là Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học
Ông Trần Quang Nam không còn là Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học 10/01/2019 21:48
Đại tướng Trần Đại Quang làm việc tại Quảng Nam, Quảng Ngãi
Đại tướng Trần Đại Quang làm việc tại Quảng Nam, Quảng Ngãi07/01/2016 15:28
Trần Diễm Ái Vi đăng quang Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013
Trần Diễm Ái Vi đăng quang 'Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013'18/11/2013 12:16

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.