Chú trọng giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào đối với Ngành Kiểm sát nhân dân
Chú trọng giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào đối với Ngành Kiểm sát nhân dân07/05/2021 15:17
Thông báo sơ tuyển trình độ đại học Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2021
Thông báo sơ tuyển trình độ đại học Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2021 14/04/2021 08:07
Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân
Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân 05/02/2021 16:48
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã đạt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo
Trường Đại học Kiểm sát Nội đã đạt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo08/10/2020 14:38
Điểm trúng tuyển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
Điểm trúng tuyển Trường Đại học Kiểm sát Nội năm 202005/10/2020 10:51
Nhiều điểm mới trong tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 Đại học Kiểm sát Hà Nội
Nhiều điểm mới trong tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 Đại học Kiểm sát Nội25/09/2020 16:45
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiếp tục tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật
Trường Đại học Kiểm sát Nội tiếp tục tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật11/08/2020 06:35
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội triển khai phòng chống nCoV
Trường Đại học Kiểm sát Nội triển khai phòng chống nCoV07/02/2020 21:51
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên cho Ngành và đất nước
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên cho Ngành và đất nước20/11/2019 14:52
Tập trung nguồn lực, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng
Tập trung nguồn lực, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng09/01/2019 18:30

Chú trọng giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào đối với Ngành Kiểm sát nhân dân

(BVPL) - Quá trình giảng dạy, các nhà trường cần chú trọng giáo dục cho học viên, sinh viên về truyền thống và khơi dậy niềm tự hào đối với Ngành; đưa nội dung đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh và kỹ năng nghề vào nội dung giảng dạy, qua đó giúp học viên, sinh viên nhận thức rõ được vị trí, vai trò và trọng trách của ngành Kiểm sát với Đảng và Nhân dân.