Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của đồng phạm và căn cứ xác định vụ án có đồng phạm
Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của đồng phạm và căn cứ xác định vụ án có đồng phạm?16/03/2020 08:09
Người khai báo gian dối về dịch bệnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Người khai báo gian dối về dịch bệnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự09/03/2020 14:51
Làm giả giấy tờ “cho học sinh nghỉ học” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Làm giả giấy tờ “cho học sinh nghỉ học” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự15/02/2020 11:05
Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm 

​
Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm? ​21/10/2019 15:43
Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào
Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào?30/09/2019 14:40
Khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược
Khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược 18/09/2019 16:24
Trách nhiệm hình sự với Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
Trách nhiệm hình sự với Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước?27/08/2019 17:36
Nhiều thành viên của Ngân hàng Đại Tín được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự
Nhiều thành viên của Ngân hàng Đại Tín được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự20/08/2019 08:07
Có được mang thai hộ Tổ chức mang thai hộ phạm tội
Có được mang thai hộ? Tổ chức mang thai hộ phạm tội?18/08/2019 08:05
Một số quan điểm khác nhau trong việc áp dụng khoản 3 Điều 29 BLHS
Một số quan điểm khác nhau trong việc áp dụng khoản 3 Điều 29 BLHS09/08/2019 08:36

Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của đồng phạm và căn cứ xác định vụ án có đồng phạm?

(BVPL) - Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự cố ý cùng tham gia thực hiện tội phạm. Việc xác định trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm vừa phải tuân thủ những nguyên tắc chung được áp dụng cho tất cả những trường hợp phạm tội, vừa phải tuân thủ những nguyên tắc có tính cá biệt.