Ấn Độ tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
Ấn Độ tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
15/10/2022 19:18
Triều Tiên có dấu hiện chuẩn bị bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
Triều Tiên có dấu hiện chuẩn bị bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
24/09/2022 17:06
Triều Tiên lại bắn một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên lại bắn một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
07/05/2022 16:59
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Triều Tiên di chuyển bất thường sau khi Hàn Quốc phóng tên lửa vũ trụ
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Triều Tiên di chuyển bất thường sau khi Hàn Quốc phóng tên lửa vũ trụ
31/03/2022 13:02
Triều Tiên tiết lộ loại SLBM kiểu mới bé hạt tiêu phóng từ tàu ngầm 8 24 Yongung
Triều Tiên tiết lộ loại SLBM kiểu mới "bé hạt tiêu" phóng từ tàu ngầm 8.24 Yongung
20/10/2021 12:12
Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
19/10/2021 19:57