Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới
Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới10/08/2020 15:59
Tất cả các địa phương phải chuẩn bị phương án chống dịch ở mức độ xấu
Tất cả các địa phương phải chuẩn bị phương án chống dịch ở mức độ xấu 09/08/2020 09:33
Thêm ca tử vong vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc COVID-19
Thêm ca tử vong vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc COVID-1904/08/2020 11:08
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh, thành phố
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh, thành phố22/10/2019 15:41
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có tân Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có tân Phó Hiệu trưởng23/05/2019 14:30
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp Vụ, Cục
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp Vụ, Cục06/03/2019 16:53

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.