Thành phố Thái Nguyên Tưng bừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”
Thành phố Thái Nguyên: Tưng bừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 14/11/2019 20:02
Viện trưởng Lê Minh Trí dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại TP Hồ Chí Minh
Viện trưởng Lê Minh Trí dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại TP Hồ Chí Minh10/11/2019 21:53
Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội15/11/2016 15:03

Thành phố Thái Nguyên: Tưng bừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đồng loạt tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhiều hoạt động phong phú. Qua đó, cho thấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển...