VKSND tối cao lưu ý một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019
VKSND tối cao lưu ý một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 201913/08/2019 14:32
Nhiều quy định mới Kiểm sát viên cần lưu ý
Nhiều quy định mới Kiểm sát viên cần lưu ý18/04/2019 14:19
Một số vấn đề lưu ý liên quan đến thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018
Một số vấn đề lưu ý liên quan đến thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 201813/11/2018 23:15

VKSND tối cao lưu ý một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019

(BVPL) - VKSND tối cao vừa ban hành công văn số 3622/VKSTC-HĐTT gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; các VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm làm rõ hơn một số nội dung về đối tượng dự thi và đăng ký khối thi trong kỳ thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019.