Vụ 10, VKSND tối cao  Giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chuyển biến vượt bậc
Vụ 10, VKSND tối cao: Giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chuyển biến vượt bậc11/01/2021 15:53
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 14/08/2020 17:59
100 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận
100% kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao 2 được Tòa án chấp nhận07/07/2020 14:51
VKSND cấp cao tại TP HCM Đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
VKSND cấp cao tại TP HCM: Đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm14/05/2020 15:17
Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm02/08/2019 17:06
Thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao
Thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao15/01/2019 17:56
VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm về xây dựng báo cáo kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm về xây dựng báo cáo kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm12/11/2018 12:40
Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hành chính, dân sự, KDTM,LĐ
Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hành chính, dân sự, KDTM,LĐ12/11/2018 11:04
Lãnh đạo VKSND tối cao nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Lãnh đạo VKSND tối cao nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm15/05/2018 12:48
Tập huấn, triển khai công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với Kiểm sát viên biệt phái
Tập huấn, triển khai công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với Kiểm sát viên biệt phái26/04/2016 23:07

Vụ 10, VKSND tối cao: Giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chuyển biến vượt bậc

(BVPL) - Năm 2020, Vụ 10, VKSND tối cao thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, như: ban hành kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm, tổ chức Hội nghị về chuyên môn, nghiệp vụ. Điểm nổi bật là, công tác kháng nghị giám đốc thẩm có sự chuyển biến tích cực.