VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân từ ngày 17 5 2021
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân từ ngày 17/5/202114/05/2021 16:24
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30 4 2020
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30/4/202016/04/2020 18:43
VKSND tối cao tiếp tục tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15 4 2020
VKSND tối cao tiếp tục tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/202030/03/2020 19:08
Quyết định thời gian tạm dừng tiếp công dân cho phù hợp
Quyết định thời gian tạm dừng tiếp công dân cho phù hợp 24/03/2020 16:39
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30 3 2020
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30/3/202018/03/2020 20:06
Tạm dừng việc tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án đến hết tháng 3 2020
Tạm dừng việc tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án đến hết tháng 3/202011/03/2020 21:24

VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân từ ngày 17/5/2021

(BVPL) - Ngày 14/5, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 107/TB-VKSTC về việc tạm dừng tiếp công dân nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch tại trụ sở Cơ quan VKSND tối cao, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và cán bộ tiếp công dân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.