VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30 4 2020
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30/4/202016/04/2020 18:43
VKSND tối cao tiếp tục tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15 4 2020
VKSND tối cao tiếp tục tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/202030/03/2020 19:08
Quyết định thời gian tạm dừng tiếp công dân cho phù hợp
Quyết định thời gian tạm dừng tiếp công dân cho phù hợp 24/03/2020 16:39
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30 3 2020
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30/3/202018/03/2020 20:06
Tạm dừng việc tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án đến hết tháng 3 2020
Tạm dừng việc tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án đến hết tháng 3/202011/03/2020 21:24

VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30/4/2020

(BVPL) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, VKSND tối cao tiếp tục tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của VKSND tối cao. Thời gian tạm dừng tiếp công dân dự kiến đến hết ngày 30/4/2020.