Đoàn đại biểu VKSND tối cao dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt
Đoàn đại biểu VKSND tối cao dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việticonvideo
24/07/2019 00:40
Đoàn đại biểu VKSND tối cao dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt
Đoàn đại biểu VKSND tối cao dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt23/07/2019 19:00
Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt
Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việticonvideo
18/07/2019 21:00
Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt
Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt 18/07/2019 20:00
Đoàn cán bộ VKSND tối cao dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt
Đoàn cán bộ VKSND tối cao dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt26/07/2018 10:25
Bắt quả tang cơ sở nhúng sầu riêng bằng hóa chất
Bắt quả tang cơ sở nhúng sầu riêng bằng hóa chất14/09/2017 22:48
Lãnh đạo VKSNDTC và lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt
Lãnh đạo VKSNDTC và lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt26/07/2017 23:00

Đoàn đại biểu VKSND tối cao dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt

(BVPL) - Đoàn do các đồng chí: Lê Minh Trí - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu.