Bài 52 Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị về công tác kiểm sát chung năm 1985
Bài 52. Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị về công tác kiểm sát chung năm 198530/04/2020 18:35
Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị về xử lý tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19
Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị về xử lý tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-1904/04/2020 12:58
Xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát
Xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát26/01/2020 17:30
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Viện trưởng VKSND tối cao
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Viện trưởng VKSND tối cao29/07/2019 16:46
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao29/06/2018 05:09
Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị
Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị07/01/2018 12:29

Bài 52. Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị về công tác kiểm sát chung năm 1985

(BVPL) - Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu đến bạn đọc Chỉ thị số 07/CT-VP năm 1985 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát chung; Chỉ thị số 02 ngày 20/1/1986 về nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát năm 1986.