TP HCM đề xuất bổ sung biên chế hành chính năm 2021 là 10 735 công chức
TP HCM đề xuất bổ sung biên chế hành chính năm 2021 là 10.735 công chức12/01/2021 12:37
Thông qua Nghị quyết về chính quyền đô thị tại TPHCM
Thông qua Nghị quyết về chính quyền đô thị tại TPHCMiconvideo
17/11/2020 06:21
Có thể gây xáo trộn lớn nếu đổi ngay tên gọi UBND thành Ủy ban Hành chính
Có thể gây xáo trộn lớn nếu đổi ngay tên gọi UBND thành Ủy ban Hành chính16/11/2020 12:39
Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị
Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị17/11/2019 13:31
Đà Nẵng thảo luận phương án xây dựng chính quyền đô thị
Đà Nẵng thảo luận phương án xây dựng chính quyền đô thị11/10/2019 20:30
Thủ tướng Lãnh đạo Hà Nội phải không ngại khó khăn, không ngại va chạm
Thủ tướng: Lãnh đạo Hà Nội phải không ngại khó khăn, không ngại va chạm22/01/2019 16:22
Cho ý kiến Đề án thí điểm chính quyền đô thị TPHCM
Cho ý kiến Đề án thí điểm chính quyền đô thị TPHCM18/02/2014 08:27
Chính quyền đô thị Chuyển trách nhiệm tập thể sang cá nhân
Chính quyền đô thị: Chuyển trách nhiệm tập thể sang cá nhân07/07/2012 16:14

TP HCM đề xuất bổ sung biên chế hành chính năm 2021 là 10.735 công chức

(BVPL) – Để đáp ứng thực tiễn khối lượng công việc triển khai thực hiện tốt đề án Chính quyền đô thị, TP Thủ Đức, phục vụ nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội, tăng tỷ lệ nộp ngân sách cho Trung ương và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, UBND TP HCM đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ ghi nhận, giao bổ sung số lượng biên chế hành chính năm 2021 cho TP HCM là 10.735 công chức.