Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Bách Đạt An
Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Bách Đạt An01/06/2020 08:37
HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của Công ty CP Bách Đạt An
HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của Công ty CP Bách Đạt An09/05/2020 07:45
HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An
HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An.28/11/2019 21:38
Hàng trăm người bức xúc căng băng rôn phản đối tại tòa khi Công ty Bách Đạt An vắng mặt
Hàng trăm người bức xúc căng băng rôn phản đối tại tòa khi Công ty Bách Đạt An vắng mặt15/11/2019 19:52
Quảng Nam Đổi 105ha đất lấy 1,9km đường là hiểu nhầm
Quảng Nam: Đổi 105ha đất lấy 1,9km đường là hiểu nhầm04/10/2018 08:36
Nhiều nội dung tố cáo Công ty Bách Đạt sai phạm Cơ quan chức năng nói gì
Nhiều nội dung tố cáo Công ty Bách Đạt sai phạm: Cơ quan chức năng nói gì?02/10/2018 22:47

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Bách Đạt An

(BVPL) - HĐXX tuyên bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An tiếp tục thực hiện Hợp đồng đã ký kết với Công ty Cổ phần Hoàng Nhất Nam. Buộc Công ty Cổ phần Bách Đạt An nhanh chóng thực hiện dự án, giao sổ cho những người mua.