HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An
HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An.28/11/2019 21:38
Hàng trăm người bức xúc căng băng rôn phản đối tại tòa khi Công ty Bách Đạt An vắng mặt
Hàng trăm người bức xúc căng băng rôn phản đối tại tòa khi Công ty Bách Đạt An vắng mặt15/11/2019 19:52
Quảng Nam Đổi 105ha đất lấy 1,9km đường là hiểu nhầm
Quảng Nam: Đổi 105ha đất lấy 1,9km đường là hiểu nhầm04/10/2018 08:36
Nhiều nội dung tố cáo Công ty Bách Đạt sai phạm Cơ quan chức năng nói gì
Nhiều nội dung tố cáo Công ty Bách Đạt sai phạm: Cơ quan chức năng nói gì?02/10/2018 22:47

HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An.

(BVPL) - Sau 1 ngày xét xử công khai, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An. Hai công ty tiếp tục hợp đồng đã ký kết. Công ty Bách Đạt An có trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện giao đất, lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người liên quan.