Công an Thanh Hóa điều động gần 2 600 CBCS Công an chính quy về xã
Công an Thanh Hóa điều động gần 2.600 CBCS Công an chính quy về xã29/09/2020 16:17
Quảng Bình bố trí 461 công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn
Quảng Bình bố trí 461 công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn.24/02/2020 14:39
100 số xã huyện miền núi, biên giới Hương Sơn có Công an chính quy
100% số xã huyện miền núi, biên giới Hương Sơn có Công an chính quy21/01/2020 11:23
Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở 24 25 xã, thị trấn huyện Hương Sơn
Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở 24/25 xã, thị trấn huyện Hương Sơn18/01/2020 21:25
Điều động 251 công an chính quy về xã
Điều động 251 công an chính quy về xã12/12/2019 16:35
Hà Nội điều động 800 công an chính quy về 122 xã
Hà Nội điều động 800 công an chính quy về 122 xã 07/12/2019 16:02
Công an huyện Hương Sơn điều động Công an chính quy về cơ sở
Công an huyện Hương Sơn điều động Công an chính quy về cơ sở04/11/2019 18:58
Hà Tĩnh điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã phức tạp về ANTT
Hà Tĩnh điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã phức tạp về ANTT05/05/2019 08:22
Hà Tĩnh điều động 4 công an chính quy về phụ trách xã
Hà Tĩnh điều động 4 công an chính quy về phụ trách xã21/01/2019 13:48

Công an Thanh Hóa điều động gần 2.600 CBCS Công an chính quy về xã

(BVPL) - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2.597 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy đang công tác tại Công an tỉnh, Công an cấp huyện đến đảm nhiệm các chức danh Trưởng, phó Công an xã và Công an viên tại 509 xã, thị trấn.