Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao13/07/2020 17:54
Đưa 310 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước an toàn
Đưa 310 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước an toàn06/07/2020 11:08
Việt Nam kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép và mua bán người
Việt Nam kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép và mua bán người 03/07/2020 09:45
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới02/07/2020 16:40
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng05/06/2020 17:40
Đại sứ Trung Quốc tại Israel được phát hiện chết tại nhà riêng
Đại sứ Trung Quốc tại Israel được phát hiện chết tại nhà riêng17/05/2020 17:37
Đưa hơn 270 công dân Việt Nam tại Malaysia về nước
Đưa hơn 270 công dân Việt Nam tại Malaysia về nước11/05/2020 12:57
Hoa Kỳ viện trợ 9,5 triệu USD cho Việt Nam phòng chống COVID-19
Hoa Kỳ viện trợ 9,5 triệu USD cho Việt Nam phòng chống COVID-1903/05/2020 07:41
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới 28/04/2020 09:12
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hoa Kỳ họp trực tuyến về hợp tác ứng phó COVID-19
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hoa Kỳ họp trực tuyến về hợp tác ứng phó COVID-1923/04/2020 18:35

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ ngoại giao bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp vụ.