Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá mini
Trường Đào tạobồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá mini 26/03/2021 16:01
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM26/03/2021 11:02
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND06/03/2021 22:00
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân04/03/2021 16:14
Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát năm 2021
Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát năm 202101/11/2020 09:57
Khởi công xây dựng khối phòng học Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM
Khởi công xây dựng khối phòng học Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM26/09/2020 16:19
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm làm việc với Trường đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm làm việc với Trường đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM25/09/2020 22:00
Viện trưởng ban hành Chỉ thị tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức VKSND
Viện trưởng ban hành Chỉ thị tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức VKSND 23/09/2020 18:56
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 2
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 210/09/2020 06:20
Đề xuất mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Đề xuất mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức16/07/2020 18:37
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên cho Ngành và đất nước
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên cho Ngành và đất nướciconvideo
20/11/2019 17:09

Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá mini

(BVPL) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức giải bóng đá mini.