Việc phát động phong trào nhằm mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Agribank hăng hái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, giao phó.

leftcenterrightdel
 Những nỗ lực, cống hiến của tập thể, cá nhân trong hệ thống Agribank đã được ghi nhận bằng các danh hiệu cao quý do Nhà nước và Ngành Ngân hàng trao tặng.
Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2020, Agribank tiếp tục phấn đấu triển khai thành công đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn tiếp theo, chuẩn bị thực hiện phương án cổ phần hóa. Các phong trào thi đua năm 2021 của toàn hệ thống Agribank nhằm động viên tập thể, người lao động thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng Thành viên. Năm 2021, Agribank phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng tài sản tăng 7%-9%; Vốn huy động thị trường I tăng từ 9%-12%, có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 8%-11% và phù hợp với kế hoạch được NHNN phê duyệt; tỉ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt từ 65%-70%; Tỉ lệ nợ xấu nội bảng theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN dưới 2%; Thu dịch vụ tăng từ 6%-8%; Trích lập dự phòng rủi ro theo quy định; Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 10% so với năm 2020; Nâng cao thu nhập cho người lao động phù hợp với quy định của NHNN; Các tỉ lệ an toàn trong hoạt động tuân thủ theo quy định của NHNN…

Để đạt được các mục tiêu thi đua đề ra, toàn hệ thống Agribank tập trung nỗ lực hoàn thành 9 nội dung: Một là chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ, thể lệ và các quy định của NHNN và của Agribank về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Hai là triển khai đầy đủ các nội dung phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập NHNN Việt Nam. Ba là thực hiện các mục tiêu trong từng giai đoạn của Đề án chiến lược phát triển Agribank, triển khai chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bốn là triển khai đồng bộ, quyết liệt Đề án tái cơ cấu giai đoạn mới được NHNN phê duyệt; Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, chuẩn bị các điều kiện và tiền đề tốt nhất cho việc triển khai phương án cổ phần hóa. Năm là củng cố, đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa, nâng cấp phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán nội bộ; Sáu là phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học công nghệ vào thực tế; phát triển sản phẩm dịch vụ, đơn giản hóa các thủ tục giao dịch, giảm các thao tác thủ công, tăng khả năng nhận diện khách hàng để chủ động nắm bắt nhu cầu, gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Bảy là xây dựng đơn vị “xanh-sạch-đẹp”, nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lao động. Tám là tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, các hoạt động an sinh xã hội, phát huy truyền thống tương thân tương ái của người lao động Agribank. Chín là duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Hội nghị điển hình tiên tiến Agribank lần thứ V và ghi danh trong Bảng vàng danh dự Agribank.

Ngay từ đầu năm 2021, người lao động trong toàn hệ thống đã đăng ký và phấn đấu đạt các danh hiệu Lao động tiên tiến, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng và các danh hiệu thi đua bậc cao... Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh; nỗ lực phấn đấu để đạt được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bậc cao như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Cờ thi đua của NHNN, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc NHNN.

Bài và ảnh: Hữu Hoa