leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành phải tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ảnh:VGP

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết tại cuộc họp với 8 bộ ngành, cơ quan trung ương về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, diễn ra hôm nay (19/5).

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao cho 8 bộ, ngành, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 2 là 3.477 tỉ đồng (gồm: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, VKSND tối cao, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam).

Đến nay, các bộ, ngành, cơ quan trung ương đã phân bổ, giao chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án gần 3.218 tỉ đồng, đạt 92,54%, còn lại số chưa phân bổ là 259, 279 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo, các khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công chủ yếu là do tình hình giá nguyên vật liệu tăng cao, do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng…Đối với các dự án khởi công mới, đa số các công trình đang trong giai đoạn đấu thầu và thương thảo hợp đồng.

Về tình hình giải ngân, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tổng số vốn ngân sách nhà nước của 8 bộ, ngành, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 2 đã giải ngân tính đến ngày 30/4/2022 là 119,539 tỉ đồng, đạt hơn 3,4% kế hoạch năm 2022, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (16,35%).

Ngoài ra, ước giải ngân 5 tháng của 8 bộ, ngành, cơ quan trung ương tính đến 31/5/2022 khoảng 337,329 tỉ đồng, đạt 9,7% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao, vẫn thấp hơn nhiều mức bình quân chung của cả nước là 20,27%.

Một số dự án được bố trí vốn nhiều để đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng đến nay tiến độ thực hiện còn rất chậm (chủ yếu mới thực hiện thủ tục kê biên, kiểm đếm và lập phương án đền bù, thẩm định giá chậm) nên giải ngân rất thấp. Đồng thời, quá trình triển khai các dự án cũng phải mất nhiều thời gian cho việc thực hiện các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán công trình, khi đó mới đủ điều kiện tổ chức đấu thầu thi công. Do đó, tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm…

Về nguyên nhân, ngoài nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan là do công tác tổ chức thực hiện các dự án còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, chất lượng công tác chuẩn bị một số dự án còn thấp nên vướng mắc khi triển khai; công tác thẩm định tư vấn còn chậm; các đơn vị thuộc Tổ công tác số 2 còn gặp khó khăn, thiếu cán bộ chuyên môn về xây dựng…

Từ thực tế trên, các bộ, ngành kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có hướng dẫn về việc áp dụng quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP để tính toán thuế giá trị gia tăng trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đẩy mạnh phân cấp cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng các địa phương trong lĩnh vực thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công; sửa đổi quy định về thẩm quyền công tác nghiệm thu đối với các dự án do cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư theo hướng phân cấp cho các Sở Xây dựng địa phương thực hiện.

leftcenterrightdel
 Các bộ, ngành đề nghị Chính phủ có biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với việc tăng giá đột biến các vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Ảnh:VGP

Các bộ, ngành cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để UBND các tỉnh tạo điều kiện bàn giao đất sạch, đẩy mạnh các biện pháp liên quan đến việc đền bù để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của địa phương và sớm báo cáo Bộ Tài chính thống nhất để giao đất chính thức cho các dự án đầu tư.

Đề nghị Chính phủ có biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với việc tăng giá đột biến các vật liệu xây dựng nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các chủ đầu tư và nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, đây là tình trạng chung trong những năm vừa qua, đầu năm thường giải ngân không cao. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong cả nước xấp xỉ với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Trong công tác giải ngân, mặc dù các bộ, ngành đã có nhiều cố gắng nhưng do tính phức tạp của quy trình giải ngân và đặc thù của một số bộ, ngành, cơ quan trung ương nên kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý I và đầu quý II/2022 thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị, từng bộ, ngành, cơ quan trung ương phải có kế hoạch giải ngân thật cụ thể đối với từng dự án. Đồng thời, phải tiến hành thành lập các nhóm công tác, tổ công tác hoặc bố trí người trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án đầu tư công. Nếu sau một thời gian mà không có chuyển biến, phải có giải pháp giải quyết dứt điểm, tránh để bị động, sau này khó xử lý.

Trên cơ sở rà soát các dự án, nếu các bộ, ngành cam kết giải ngân 100% được thì tiếp tục nỗ lực để thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra. Còn nếu không thể thực hiện được thì phải sớm đề xuất điều chuyển phù hợp.

Đối với những vướng mắc về thủ tục đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phải tập trung đẩy nhanh tiến độ. Vấn đề gì thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, cơ quan quyết định đầu tư thì phải chủ động thực hiện. Nếu vướng mắc liên quan đến bộ, ngành khác hoặc liên quan đến địa phương như công tác thẩm định, giải phóng mặt bằng,… cần tích cực, chủ động phối hợp để giải quyết.

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị Bộ Kế hoạch- Đầu tư tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, tổng hợp hoàn thiện dự thảo báo cáo của Tổ công tác, trong đó nêu rõ tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, đề xuất các giải pháp; tổng hợp với nội dung của các tổ công tác khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Minh Nhật