Thực hiện Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14 ngày 07 tháng 02 năm 2018 của UBTVQH về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ Điều 49 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; căn cứ nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã trình UBTVQH  xem xét, quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

leftcenterrightdel

Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong trình bày tờ trình tại phiên họp 

 

    Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên khi được thành lập là một đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Biên chế của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên được kế thừa trên cơ sở số lượng biên chế của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên đã được phân bổ 12 biên chế (hiện nay đã thực hiện đủ 12 biên chế); cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm có Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng, 08 công chức làm chuyên môn nghiệp vụ và kế toán, 02 Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Cơ cấu ngạch công chức của đơn vị này gồm: 02 Kiểm sát viên trung cấp, 06 Kiểm sát viên sơ cấp, 03 Chuyên viên, 01 cán sự, 01 Kế toán trưởng và 02 Hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP của Chính phủ.

 Trong những năm gầy đây, nhất là vào thời điểm năm 2016 và năm 2017, khối lượng công việc của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính tăng hơn so với các năm trước đây do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Theo Tờ trình của VKSNDTC  với Ủy ban  UBTVQH thì: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên được xây dựng từ năm 2007 với tòa nhà 3 tầng, tổng diện tích sàn là 548 m2, 01 nhà công vụ diện tích sàn là 150 m2, 01 lán để xe và 01 nhà bảo vệ; 01 xe máy công vụ; 12 máy tính và máy in; 01 máy photocopy..., đến nay nhiều hạng mục xây dựng đã xuống cấp như hệ thống nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, hệ thống mái nhà làm việc, nhà công vụ bị thấm nước, nền nhà bị bong rộp, hệ thống cửa bị mối, mọt... Hiện nay sân của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên thấp hơn so với đường giao thông, nên mỗi khi có mưa, là sân bị ngập úng nặng nề, ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện làm việc và không đảm bảo phục vụ cho hoạt động của cơ quan. Các phương tiện, trang thiết bị khác phục vụ cho công tác cũng đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên.

Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC  Nguyễn Hải Phong  cho biết:  Để đảm bảo nguồn lực cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo luật định, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành cũng như phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; VKSNDTC chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục kế thừa toàn bộ số lượng công chức, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay.

Thẩm tra các Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, căn cứ các quy định tại khoản tại khoản 4 Điều 40, Điều 49 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Uỷ ban Tư pháp tán thành với Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên.

Uỷ ban Tư pháp cũng tán thành với VKSNDTC về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên. Theo đó, trước mắt sau khi được thành lập, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm khác như: trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên hiện nay. Như vậy, sau khi được thành lập, các đơn vị này sẽ đủ điều kiện và bảo đảm hoạt động được ngay.

Riêng về trụ sở và cơ sở vật chất của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên, trong Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC, ý kiến phát biểu của đại diện VKSNDTC tại cuộc họp cho thấy hiện nay nhiều hạng mục như: trụ sở làm việc cũng như các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả hoạt động. Vì vậy, Uỷ ban Tư pháp đề nghị UBTVQH xem xét và đề nghị Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở, vật chất và trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp nói chung, trong đó có viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, UBTVQH nhất trí cao việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Với 100% ý kiến tán thành, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Xuân Hưng