Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.

Trước đó, sáng 18/2, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Sau khi biểu quyết chốt danh sách bầu cử, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vương Đình Huệ, sinh ngày 15/3/1957, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội được giới thiệu bầu vào chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vương Đình Huệ cho biết sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu, rèn luyện để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và vai trò Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã khẳng định, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố trên cả nước, đồng thời cùng lãnh đạo và thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nhất là công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xây dựng pháp luật và thực hiện chức năng giám sát.

Theo VGP News