leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023. Ảnh: VGP

Việc tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách cần cố gắng hơn

Trong tháng 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chuẩn bị tốt nhất các nội dung, nhiệm vụ phục vụ Hội nghị Trung ương 8, Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, bảo đảm chất lượng và cơ bản đúng tiến độ. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua 16 dự án luật.

Chính phủ, Thủ tướng ban hành 2 Nghị định, 11 Nghị quyết, 2 Quyết định quy phạm, nhiều Chỉ thị, Công điện; ký kết Nghị quyết liên tịch với các cơ quan trong hệ thống chính trị; ban hành kế hoạch triển khai các luật: Giao dịch điện tử, Phòng thủ dân sự và Luật Giá.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất, phòng cháy chữa cháy… Thủ tướng phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng; kiện toàn một số cơ quan, hội đồng; phê duyệt một số chiến lược, chương trình...; thăm, kiểm tra, khảo sát, dự khởi công một số dự án hạ tầng quan trọng.

Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hội nghị, diễn đàn, cuộc họp quan trọng, giải quyết những vấn đề cấp bách như thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2024, cơ chế mua bán điện trực tiếp, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn…; kiện toàn 6 hội đồng điều phối vùng và tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Cũng trong tháng 10, các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sôi động, thiết thực, hiệu quả, nhiều điều ước, thỏa thuận quốc tế được ký kết.

Về nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, theo Thủ tướng, công tác nắm bắt, dự báo tình hình có lúc còn chưa sát, việc tham mưu, phản ứng chính sách trong một số trường hợp còn chưa kịp thời; tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách cần cố gắng hơn; một bộ phận cán bộ còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ thuộc thẩm quyền; việc phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực còn vướng mắc về thể chế, nhất là đối với những vấn đề phát sinh mới…

Triển khai tích cực, hiệu quả các kết luận tại Hội nghị Trung ương 8

leftcenterrightdel
Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu phát huy những thành quả đạt được, các bài học kinh nghiệm, hóa giải các khó khăn, thách thức, bám sát, nắm chắc tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tháng 11, 12, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 và tạo đà thuận lợi cho năm 2024.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu triển khai tích cực, hiệu quả các kết luận tại Hội nghị Trung ương 8, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chủ động rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, nhất là những đề án, nhiệm vụ chưa thực hiện hoặc chậm thực hiện. Nghiên cứu, lựa chọn các nội dung, vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết, liên quan đến lĩnh vực của bộ, cơ quan, địa phương để đề xuất, đăng ký đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng năm 2024.

Để tiếp tục phục vụ tốt nhất Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành theo sát tình hình, chủ động chuẩn bị kỹ các nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi để sẵn sàng báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong việc hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

"Qua lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội, cử tri mong muốn và kỳ vọng ở Chính phủ nhiều hơn nữa, vì vậy, chúng ta đã quyết tâm rồi phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, tập trung giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

PV