Ngày 30-6, Văn phòng T.Ư Đảng có Công văn số 1452-CV/VPTW gửi một số cơ quan, thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng về vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm).
 
Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng yêu cầu các đồng chí: Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bí thư Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan chức năng và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, sớm kết thúc để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý, cần tuân thủ theo quy định của pháp luật, không chịu bất kỳ một sức ép nào của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội. 
 
Giao đồng chí Trưởng Ban Nội chính T.Ư - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp công tác và kịp thời báo cáo kết quả xử lý với đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.
 
Theo Nhân dân