leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Khước ( ảnh vinhphuctv.vn) 

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tờ trình của Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ  giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với HĐND tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Khước theo quy định. Hiện ông Nguyễn Văn Khước là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Duy Bắc (ảnh: báo Khánh Hòa) 

Tại Quyết định số 694/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Duy Bắc, để nhận nhiệm vụ mới.

   PV