Thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 44, sáng ngày 28/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình cho biết: Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 nhằm giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc Chính phủ đề nghị tiếp tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện chính sách này là chưa thực sự phù hợp, vì đây là Nghị quyết quy định ngoài phạm vi của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, đã được thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 và nay đề nghị kéo dài đến năm 2025. Do đó, đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp để đảm bảo thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, Tờ trình của Chính phủ đã bao gồm đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Luật Ban hành VBQPPL, do đó nhất trí với đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục tại một kỳ họp (kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV).

Góp ý tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng chương trình của Quốc hội chưa đặt ra việc sửa đổi Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và trong Luật chưa quy định thời hạn miễn thuế nên chưa thể sửa Luật. Vì vậy, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo giai đoạn nên được tiếp tục triển khai trong thời gian tới để khuyến khích phát triển nông nghiệp-nông thôn, hỗ trợ nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp bằng một Nghị quyết là đúng đắn. Việc làm này cũng góp phần tiếp tục hỗ trợ những đối tượng được miễn thuế trước đây là phù hợp.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc người nông dân không yên tâm sản xuất, bỏ đất hoang có rất nhiều nguyên nhân như: giá sản phẩm nông nghiệp tăng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn... Vì vậy, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cần đánh giá tác động, bất cập của việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho kỹ lưỡng. Theo đó, Chính phủ cần phải đánh giá về các đối tượng, phạm vi được miễn thuế. Chính sách khuyến khích nông dân sử dụng đất hiệu quả và không lãng phí đất đai như thế nào. Việc đánh giá, thẩm tra phải dựa trên ý kiến đóng góp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân ở địa phương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và cho rằng, cần tiếp tục thực hiện chính sách này trong thời gian tới. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo và thẩm tra Dự thảo Nghị quyết cần rà soát lại các chính sách, đối tượng, miễn giảm thuế cũng như giải thích rõ hơn những trường hợp nào để đất bỏ hoang vì lý do gì. Ngoài ra, việc tổng kết 20 năm miễn thuế cũng cần được làm rõ hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu Ủy ban Tài chính-Ngân sách cần có báo cáo thẩm tra kỹ lưỡng hơn về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tới./.

Xuân Hưng