Ngày 22/3/2023, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã diễn ra Hội nghị ký kết "Kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp" giữa BĐBP tỉnh Long An với BĐBP tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Đàm Quang Ngoạt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Long An và Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Đồng Tháp đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các phòng, ban chức năng, các đồn Biên phòng tiếp giáp thuộc BĐBP 2 tỉnh.

Kết quả năm 2022, BĐBP 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong công tác bảo vệ biên giới tiếp giáp; chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh, bảo đảm không để hình thành điểm nóng, phức tạp trên địa bàn biên giới tiếp giáp.

Bên cạnh đó, các phòng, ban chức năng và 2 đồn Biên phòng tiếp giáp là Đồn Biên phòng Sông Trăng của Long An và Đồn Biên phòng Thông Bình thuộc Đồng Tháp đã phát huy tốt vai trò, chức năng trong quản lý, bảo vệ biên giới cũng như công tác phối hợp hiệp đồng trong quản lý nhà nước trên biên giới,...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai địa phương Long An-Đồng Tháp cùng ký kết thực hiện "Kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp".

Năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp thống nhất tập trung chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ và 2 đồn Biên phòng tiếp giáp tiếp tục duy trì công tác trao đổi tin tức, tình hình liên quan đến địa bàn nội, ngoại biên; tiếp tục làm tốt công tác dân vận,  tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về biên giới...; đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự đoạn biên giới tiếp giáp./.

Phi Sơn - Hồng Việt