leftcenterrightdel
Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, tỉnh Đắk Nông tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức bình quân chung của cả nước, ước đạt 8,02%; ngành công nghiệp khai khoáng có sự tăng trưởng khá; quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tăng 1,34 lần; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020.

Giáo dục và Đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

Tỉnh huy động được nguồn lực xã hội, sự tham gia của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Những kết quả đạt được đã tạo nên nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn, thúc đẩy quá trình phát triển của tỉnh nhanh hơn, xây dựng tỉnh Đắk Nông hướng đến mục tiêu giàu đẹp, văn minh…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.  

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, tỉnh Đắk Nông có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có nhiều tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan, văn hóa, khoáng sản, đất đai, tài nguyên rừng, được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông có truyền thống đoàn kết, yêu nước, một lòng theo Đảng, cần cù lao động, vượt khó vươn lên. Bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương, đây là những điều kiện thuận lợi để Đắk Nông phát huy, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Từ đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu trên tinh thần phát huy dân chủ, cầu thị, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông, thảo luận, đánh giá đúng thành tựu và hạn chế, khuyết điểm; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó xác định các giải pháp mạnh mẽ với quyết tâm cao nhất khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để nhiệm kỳ tới đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và kết thúc vào chiều ngày 16/10.

Nguyễn Chính