Đại hội lần thứ XI được tiến hành trong tâm thế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, về dự và chỉ đạo Đại hội có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trần Ngọc Liêm - Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục Quân.

Đại hội cũng có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7, Học viện Lục quân Đà Lạt.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI có sự tham dự của 320 đại biểu được bầu từ đại hội của 18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đây là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, đại diện cho hơn 46 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội sáng 15/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong bối cảnh địa phương đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vai trò, vị thế của tỉnh Lâm Đồng trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung ngày càng được khẳng định; niềm tin của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc anh em trong tỉnh đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Lâm Đồng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, được Trung ương Đảng và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng đáng kể. Thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đạt kết quả tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, chúng ta có thể tự hào và khẳng định rằng tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đây là tiền đề vững chắc để vươn tới mục tiêu cao hơn trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng và trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội lần này biểu thị quyết tâm, thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”; đồng thời, đề ra định hướng chiến lược “đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương và đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. 

Với những thành tựu to lớn đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cũng cho rằng: Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, chúng ta tin tưởng rằng, mỗi đại biểu và toàn thể Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, bàn bạc và quyết định những vấn đề lớn, những định hướng, quyết sách quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh trao gửi và hướng về Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, kinh tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá cao, bình quân 5 năm tăng 8,0%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quy mô GRDP tăng 1,6 lần; chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, năng suất lao động tăng 1,5 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người 71 triệu đồng/người/năm 2020, cao hơn bình quân chung cả nước.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, về dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Các đồng chí đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thành công đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bảo đảm kế hoạch đề ra; đúng quy trình, quy định; phát huy dân chủ, trách nhiệm, sự tham gia đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp gặp khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc; hình thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, thống nhất khi bước vào Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình bày tại Đại hội công phu, đánh giá đúng mức những thành tựu; nghiêm túc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó, cùng với việc đánh giá sát tình hình thế giới, trong nước, bám sát các quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XI, giai đoạn 2020-2025. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định.  

Đặc biệt, đồng chí ghi nhận tỉnh Lâm Đồng đã chuyển mình, nhanh chóng bứt phá đi lên, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện qua những điểm sáng nổi bật. Những thành tựu nổi bật đó có được là nhờ sự phấn đấu bền bỉ, kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng qua nhiều nhiệm kỳ; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt và có hiệu quả của toàn Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao, đóng góp lớn của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao việc Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong báo cáo chính trị và cáo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Tại Đại hội này, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá sâu hơn và kỹ hơn không chỉ những thành tựu đã đạt được và cần đặc biệt chú trọng những hạn chế, yếu kém; phân tích kỹ nguyên nhân để tìm ra giải pháp tốt nhất, sớm nhất để khắc phục cho bằng được.

“Ngoài nhiệm vụ quan trọng là đề ra Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới, Đại hội còn có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X chuẩn bị để trình ra Đại hội. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ gắn với ý thức trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của toàn Đảng bộ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khóa mới thực sự là hạt nhân tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đoàn kết, thống nhất, đảm bảo năng lực lãnh đạo, đáp ứng kỳ vọng gửi gắm của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Đồng thời, Đại hội còn thực hiện nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu Trung ương quy định để đóng góp trí tuệ, góp phần cho sự thành công chung của Đại hội toàn quốc của Đảng” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Trung ương tham dự Đại hội.
leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phương Thảo