leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, 5 năm qua, dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và diễn biến của dịch COVID-19, song với truyền thống đoàn kết, toàn Đảng toàn quân toàn dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, ổn định; hoạt động văn hóa xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả toàn diện; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; MTTQ và các đoàn thể chính trị hoạt động hiệu quả thu hút tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết chung tay vào sự phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nghiêm túc hoàn thành các chương trình của đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu khai mạc đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2020-20205 diễn ra đúng kế hoạch.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã phát tinh thần sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức đạt được thành tựu quan trọng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cụ thể, đã hoàn thành 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; GRDP giai đoạn 2015-2020 tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 91,7% trong GRDP; công nghiệp hỗ trợ bước đầu hình thành, tạo mối liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại, từng bước hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, dạy nghề và giải quyết việc làm thực hiện có hiệu quả; công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, hiện toàn tỉnh chỉ còn 0,19% hộ nghèo. Quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững, góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển bền vững của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được quan tâm. Công tác phát triển đảng được tăng cường; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Các đại biểu dự đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, tinh thần tập thể, thảo luận, nghiên cứu, đánh giá những yếu kém nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa tỉnh Đồng Nai phát triển mạnh hơn", đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh./.

Nguyễn Lánh