Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, phối hợp với Zalo triển khai kết nối Zalo với hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông 3 cấp (xã - huyện - tỉnh), Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp về kết quả hồ sơ Một cửa (như: Tin nhắn thông báo trạng thái hồ sơ, Tra cứu hồ sơ thông qua quét mã QR,…); đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết, ứng dụng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng giao Trung tâm Hành chính công tỉnh quản trị Cổng Hành chính công tỉnh Bình Thuận trên Zalo để Cung cấp thông tin, thông báo những thông tin cần thiết đến người dân và doanh nghiệp liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ đầu tư của tỉnh. Lưu ý Thủ trưởng các Sở, ngành, huyện, thị và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu tiện ích trên Zalo mà tỉnh đang triển khai để người dân và doanh nghiệp biết và sử dụng.

leftcenterrightdel
Cổng Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận 

Liên quan đến nội dung này, sáng ngày 03/7, tại một hội nghị trực tuyến, UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận và kết nối Zalo để cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0 được phê duyệt tại Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Bước đầu, tỉnh Bình Thuận đã đầu tư hạ tầng mạng và thiết bị CNTT, thiết lập 02 thư điện tử công vụ, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Phần mềm Một cửa liên thông 3 cấp, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, Hệ thống phần mềm phục vụ Trung tâm Hành chính công tỉnh, các hệ thống phần mềm trong ngành y tế và giáo dục, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh…

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng CNTT trong kết nối, tích hợp, chia sẻ và trao đổi dữ liệu giữa tỉnh với Trung ương và ngược lại chưa thống nhất, chưa đồng bộ (các hệ thống thông tin trong nội tỉnh chưa có khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu một cách triệt để; việc kết nối dữ liệu giữa các Bộ, ngành và địa phương hầu như không thực hiện được); việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng còn khó khăn, chủ yếu vẫn thực hiện thủ công. Nguyên nhân cơ bản là do thiếu Khung kiến trúc Chính phủ điện tử áp dụng trên phạm vi toàn quốc (ở cấp tỉnh gọi là Kiến trúc Chính quyền điện tử).

leftcenterrightdel
Dịch vụ Công dành cho công dân trên Cổng thông tin điện tử Bình Thuận 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả và thành công Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tài liệu Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đến tất cả công chức, viên chức nhận thức một cách đầy đủ vai trò, ý  nghĩa của việc ứng dụng, khai thác tiện ích công nghệ giao tiếp. Rà soát các chương trình ứng dụng trong hệ thống thông tin khác nhau, các hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai, nông lâm thủy, hạ tầng giao thông, thủy lợi, xây dựng… để tích hợp tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, trên cơ sở đó kết nối, chia sẻ, liên thông để khai thác đồng bộ trong khuôn khổ Kiến trúc Chính quyền điện tử mà tỉnh đã ban hành, không để trùng lắp gây lãng phí.

leftcenterrightdel
Ứng dụng công nghệ giao tiếp Zalo trong việc cung cấp thông tin và trả kết quả hồ sơ một cửa sẽ là bước đột phá trong quá trình triển khai Chính quyền điện tử.

Tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu khai thác sử dụng hệ thống thông tin triệt để, đồng bộ và thống nhất trong các ngành, các cấp, làm chuyển biến rõ rệt hiệu quả chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cải cách 3 hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tránh nhũng nhiễu đối vời người dân và doanh nghiệp; đồng thời góp phần nâng cao các chỉ số PCI , PAPI, PAR và ICT index. Triển khai ứng dụng CNTT trong kiến trúc Chính quyền điện tử phải đồng bộ và góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Đề án Đô thị thông minh phù hợp với các nền tảng kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguyễn Huân