Sáng 14-8, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và nhân sự Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
 


Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội. Hai Phó Trưởng Ban là đồng chí Nguyễn Tự Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy Đan Phượng và Nguyễn Thế Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy. Thời hạn bổ nhiệm của các vị trí nhân sự trên là 5 năm.

Tới dự và phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất coi trọng công tác nội chính trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là quyết tâm chính trị của Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đặc biệt là để đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng... Đồng chí Nguyễn Bá Thanh đề nghị lãnh đạo, nhân viên của Ban Nội chính khẩn trương quán triệt chức năng, nhiệm vụ để triển khai hoạt động đạt hiệu quả. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các cơ quan liên quan tạo điều kiện để Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội sớm đi vào hoạt động đạt kết quả.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội được tái lập. Đồng thời đề nghị, Ban khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ để sớm đi vào hoạt động, phục vụ nhiệm vụ chính trị của cấp ủy.

Nhấn mạnh đến phẩm chất đạo đức, bản lĩnh của người làm công tác nội chính, Bí thư Thành ủy cho rằng, làm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng không tránh khỏi những "va chạm", nên cán bộ của Ban phải sẵn sàng chịu đựng và hy sinh. Nếu cán bộ nội chính thiếu quyết tâm, năng lực kém thì đấu tranh với tham nhũng rất khó thành công. Những cá nhân, tập thể vi phạm sẽ tìm mọi cách để che dấu, nên các cán bộ của Ban phải có ý chí rất cao. Bí thư Thành ủy mong muốn Ban Nội chính Thành ủy sẽ chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ của mình làm sao để mỗi cán bộ đều dũng cảm, ngay thẳng, trung thực và công tâm. Trong công việc cần đoàn kết, tận tụy, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ.

Đồng chí Phạm Quang Nghị lưu ý, Ban sớm ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động của Ban, quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan. Tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của thành phố. Một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng đòi hỏi mỗi cán bộ phải tích cực tham gia cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách về công tác tổ chức cán bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng nghiên cứu, tham mưu cới cấp ủy các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cần nhận thức sâu sắc sự cần thiết của việc kiên trì và nâng cao quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Nội chính đi vào hoạt động hiệu quả.
 

Theo Hà Nội mới