leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh là một Đảng bộ lớn, có vị trí rất quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước. Trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch COVID - 19, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã phát huy truyền thống cách mạng, khai thác các tiềm năng, thế mạnh, triển khai bài bản, nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, kinh tế của Quảng Ninh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 10,7%/năm. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Chất lượng tăng trưởng tiến bộ. Quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng mạnh; có sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Thu nội địa luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước.

Quảng Ninh đã kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện ba đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ. Đã huy động được nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng. Với tỷ lệ đô thị hóa cao, nguồn nhân lực có chất lượng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, Quảng Ninh có tiền đề căn bản và động lực quan trọng để phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2030.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với ba năm liên tục từ năm 2017 đến năm 2019 có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, chủ trương phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, công bằng xã hội đã giúp Quảng Ninh có những bước đi toàn diện và vững chắc. Tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, vùng, miền trong tỉnh. Diện mạo, chất lượng sống ở thành thị và nông thôn được nâng lên, nhất là ở các khu vực đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 dự kiến đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã chú trọng xây dựng nông thôn mới, là địa phương có xã đạt kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước (xã Việt Dân, thị xã Đông Triều) và cũng là nơi triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đầu tiên, có hiệu quả, được Chính phủ nhân rộng ra cả nước.

Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững, bảo đảm vững chắc khu vực phòng thủ và là phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia. Chính trị - xã hội ổn định; trật tự an toàn được bảo đảm, xử lý hiệu quả những thách thức phát sinh, nhất là dịch bệnh, thiên tai.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được được Trung ương ghi nhận và nhiều tỉnh, thành tham khảo kinh nghiệm. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, kế thừa và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa; tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía bắc nói riêng, khu vực miền Bắc và cả nước nói chung. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua…

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội nêu yêu cầu Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Các cơ quan Nhà nước, mọi công chức, viên chức phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, liên tục phát triển, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, vừa phải có đức vừa phải có tài, trong đó đức là gốc, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội...

Hoàng Hưng