leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự có đồng chí: Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Thủy  cho biết, thực hiện Đề án 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Bình Dương cơ bản thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm cấp trung gian, số lượng lãnh đạo và đầu mối bên trong; thực hiện thí điểm một số mô hình về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh ở các cấp và tinh giản ít nhất 10% biên chế giai đoạn 2015 – 2020.

Tỉnh đã thực hiện hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng  bộ  Khối  Doanh  nghiệp  theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2019. Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện nay có 139 tổ chức cơ sở Đảng (68 đảng bộ cơ sở, 71 chi bộ cơ sở), với tổng số 8.217 đảng viên. 

Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện việc giảm  khoảng  5%  số  lượng  cấp  ủy  viên  cấp  tỉnh,  cấp  huyện. Giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện.

Đến nay, Bình Dương đã giảm 4 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể, các sở, ngành cấp tỉnh giảm từ 1-2 phòng.

Cụ thể: Khối Đảng tỉnh giảm 8 phòng; MTTQ và khối đoàn thể tỉnh giảm 10 phòng, ban; Đảng  ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giảm 6 phòng, ban; đơn vị sự nghiệp  thuộc Tỉnh ủy giảm 6 phòng, khoa; khối hành chính Nhà nước tỉnh giảm 36 phòng.

Việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thủ Dầu Một hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế ở địa phương, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Bố trí biên chế phù hợp với mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn trên cơ sở dân số và mức độ công việc, không phân bổ đều ở các địa phương; đầu tư tối đa nguồn lực, xây dựng chế độ chính sách phù hợp để nâng cao hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh, việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy chính trị của tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Trung ương, sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Tỉnh ủy và đảm bảo chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, không tăng biên chế.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng Nghị quyết về tổ chức bộ máy và chính sách đối với hệ thống chính trị phải ngắn gọn, trọng tâm, rõ nguồn lực thực hiện, thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023.

Thúy Hà