HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 2 ứng viên tại VKSND tỉnh Nghệ An ứng cử để được bầu làm đại biểu, gồm: đồng chí Tôn Thiện Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vinh - Trưởng phòng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10).

leftcenterrightdel
 Buổi tiếp xúc cử tri có 2 ứng viên VKSND tỉnh Nghệ An tham gia (Ảnh VKSNA).

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đồng chí Tôn Thiện Phương và Nguyễn Thị Thúy Vinh cam kết trước cử tri: Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, các đồng chí với nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ luôn lắng nghe ý kiến cử tri ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Là Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An, đồng chí Tôn Thiện Phương khẳng định sẽ chỉ đạo toàn ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình tội, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định các vụ án trọng điểm, các loại tội phạm về ma túy, xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, các vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Tôn Thiện Phương trình bày chương trình hành động (VKSNA).

Chỉ đạo VKSND hai cấp tăng cường các biện pháp kiểm sát các hoạt động tư pháp, phát hiện, tổng hợp vi phạm ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo điệu kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tập trung xây dựng ngành vững mạnh, toàn diện, nêu cao tinh thần giải quyết các vụ việc thuộc trách nhiệm của ngành kiểm sát nhằm bảo về quyền con người, quyền công dân thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân và là cầu nối, chuyển tải, giám sát chặt chẽ việc xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐND và của các cấp, các ngành.

Mẫn Phong