Ngày 23/1, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng phát cảnh báo về thư rác, thư lừa đảo đang được phát tán đến các địa chỉ thuộc hệ thống email công vụ của TP.Đà Nẵng (danang.gov.vn).

leftcenterrightdel
 Nội dung thư lừa đảo

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị khuyến cáo tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan mình khi nhận được thư có nội dung tương tự thì không mở liên kết có trong nội dung thư lừa đảo.

Sau đó, thực hiện chuyển tiếp thư về chanthurac@danang.gov.vn để Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, xử lý. Cuối cùng, người nhận xóa hẳn các thư này trong hộp thư của mình.

Lê Tâm