Ngày 25/10, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Ban Quản lý Khu BTTN Tà Cú tăng cường lực lượng ứng trực, tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm và mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép tại lâm phận khu bảo tồn.

Có biện pháp tổ chức bảo vệ để rừng tái sinh; trước mắt giữ nguyên hiện trường, không để đối tượng đốt dọn hoặc tiếp tục phá rừng nới ranh. Phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống và canh tác nông nghiệp khu vực giáp ranh khu bảo tồn để các hộ dân nhận thức về các hành vi nói trên là vi phạm pháp luật sẽ bị nghiêm trị theo quy định pháp luật hiện hành.

 Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ không để các hộ dân mở rộng, cơi nới diện tích theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc xử lý diện tích đất lâm nghiệp đang quản lý của Ban Quản lý Khu BTTN Tà Cú tại huyện Hàm Thuận Nam.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng Kiểm lâm cơ động phối hợp với Kiểm lâm địa bàn hỗ trợ cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú và UBND xã Tân Thuận tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; làm rõ đối tượng cầm đầu, xúi giục để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, không để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tiếp tục tái diễn. Đồng thời, tập trung phối hợp với lực lượng Công an tổ chức xác minh, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng.

leftcenterrightdel
Phá rừng, lấn chiếm đất là thực trạng từ nhiều năm nay tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Ảnh: TL.

Mặt khác, khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan của Ban Quản lý Khu BTTN Tà Cú, lực lượng Kiểm lâm.

leftcenterrightdel
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của UBND xã Tân Thuận và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền (Chủ tịch UBND xã) đã để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép kéo dài tại khu vực thuộc địa bàn hành chính xã quản lý mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp thời theo quy định tại Điều 15, Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý Khu BTTN Tà Cú kiểm tra, xử lý nghiêm việc lấn chiếm, cơi nới trái phép diện tích đất lâm nghiệp tại khu vực khu bảo tồn.

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp Hạt Kiểm lâm trong việc mời các cá nhân có liên quan để xác minh, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ đối tượng vi phạm.

Chỉ đạo UBND các xã liên quan phối hợp Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý Khu BTTN Tà Cú tổ chức cho các hộ dân đang canh tác ven rừng làm cam kết bảo vệ rừng, không được phá rừng, khai thác rừng, ken cây rừng và lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật. Chủ động có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong nhân dân; phát động tinh thần và ý thức tự giác cao trong nhân dân trong việc tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho chính quyền và các cơ quan chức năng về các đối tượng tham gia vào các vụ việc phá rừng, khai thác rừng, ken cây rừng trái phép để đấu tranh, xử lý.

Kết quả thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018.

Văn Nguyễn