Đã có 12 cơ quan đơn vị, cá nhân thanh toán xong tiền “nhậu”

Theo báo cáo số 31/BC-TTr, ngày 9/5/2018 của Thanh tra huyện Krông Nô. Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, giao Thanh tra kiểm tra, xác minh thông tin các cơ quan, đơn vị có nợ tiền ăn tại Nhà hàng Phương Đông (số 148 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô).

Đến ngày 7/5, có 14 cơ quan, đơn vị đã báo cáo giải trình về việc nợ tiền ăn của nhà hàng Phương Đông.

leftcenterrightdel
Sau khi Báo BVPL phản ánh, hàng loạt cơ quan đơn vị, cá nhân đã thanh toán dứt điểm tiền "nhậu" cho Nhà hàng. Ảnh: Chính Cương 

Theo đó, sau khi Báo BVPL đăng loạt bài phản ánh, đã có 12 đơn vị đến đối chiếu công nợ thanh toán dứt điểm số nợ với nhà hàng Phương Đông gồm: Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Quảng Phú, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, UBND xã Nam Xuân, Chi cục thuế, UBND xã Đắk Drô, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn, Trường THCS Đắk Mâm và UBND xã Tân Thành với tổng số tiền đã thanh toán hơn 263 triệu đồng.

Còn lại các đơn vị gồm: UBND thị trấn Đắk Mâm (nợ cá nhân và tập thể), UBND xã Đắk Sôr (nợ cá nhân và tập thể) và Công ty TNHH MTV Nam Nung chưa thanh toán với số tiền hơn 127 triệu đồng.

Gian nan việc đối chiếu chứng từ “nợ” giữa tập thể và cá nhân

Theo báo cáo số 60/BC-UBND ngày 04/5/2018 của UBND thị trấn Đắk Mâm, về thực trạng nợ tiền ăn tại Nhà hàng Phương Đông. Sau đó, UBND thị trấn đã đối chiếu công nợ tiền ăn tại Nhà hàng Phương Đông của UBND thị trấn là: 72.849.000đ.

Trong đó: Phần nợ tập thể gồm 7 hóa đơn, với số tiền: 21.845.000đ. Phần nợ cá nhân gồm 43 hóa đơn, với số tiền: 51.004.000đ.

Trao đổi với lãnh đạo UBND thị trấn Đăk Mâm cho biết, trong số nợ cá nhân này có ông Trương Văn Đoàn (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm nay đã bị kỷ luật cách chức còn nợ quán: 17.436.000đ và ông Đinh Văn Phong (nguyên Phó chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm cũng bị kỷ luật còn nợ quán với số tiền: 30.263.000đ. Nhưng do, chứng từ chưa xác định rõ ràng giữa cá nhân và tập thể nên hai người này cũng chưa xác nhận nợ cá nhân của mình.

Qua đó, UBND thị trấn đã trực tiếp đến nhà hàng xác nhận, phần nợ có nội dung tiếp khách và phần nợ không có nội dung tiếp khách, để UBND thị trấn xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc nợ tiền ăn tại Nhà hàng. Nhưng chủ Nhà hàng không xác nhận theo bảng kê của UBND thị trấn tổng hợp, mà cho rằng các khoản nợ trên là của UBND thị trấn nợ tiền tiếp khách chung của cơ quan.

Đối với phần nợ của tập thể số tiền: 21.845.000đ UBND thị trấn sẽ xem xét, cân đối nguồn kinh phí thanh toán dần trong năm 2018.

Riêng, phần nợ cá nhân với số tiền: 51.004.000đ UBND thị trấn mời (nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm) và những người liên quan lên làm việc và gửi văn bản yêu cầu các cá nhân có liên quan, liên hệ Nhà hàng Phương Đông để thanh toán dứt điểm nợ tiền ăn.

Còn, Công ty TNHH MTV Nam Nung, theo danh sách bà Đông cung cấp thì vẫn còn nợ quán: hơn 32 triệu đồng, nhưng đơn vị này thuộc quản lý cấp tỉnh, nên không thuộc thuộc thẩm quyền đôn đốc trả nợ tiền ăn nhậu của Thanh tra huyện.

leftcenterrightdel
UBND xã Đăk Sôr đến nay cũng chưa đối chiếu xong chứng từ nợ với quán Phương Đông. Ảnh: Chính Cương 

Theo báo cáo số 52/BC-UBND ngày 04/5/2018 của UBND xã Đăk Sôr, về số nợ tiền tiếp khách tại nhà hàng Phương Đông gửi báo cáo cho Thanh tra huyện thì xã chưa thực hiện đối chiếu công nợ tại Nhà hàng. Theo danh sách của Nhà hàng thì UBND xã còn nợ 22.431.000đ. Nhưng UBND xã chỉ chấp nhận số nợ của tập thể là 13.024.000đ, nợ cá nhân 2.295.000đ (đ/c Thuận nguyên kế toán xã nay đã chuyển công tác) số tiền còn lại 7.112.000đ không phải nợ của tập thể UBND xã và ông Thuận cũng không công nhận khoản nợ này.

Những đơn vị nợ tiền ‘nhậu’ sẽ không xem xét khen thưởng năm 2018

Qua thanh tra xác minh vụ việc, Thanh tra huyện Krông Nô kiến nghị, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị và các cá nhân, còn nợ tiền ăn tại nhà hàng Phương Đông phải thanh toán dứt điểm trong thời gian sớm nhất, tránh tình trạng kéo dài, ảnh hưởng tới địa phương.

Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo tới các cơ quan, đơn vị từ năm 2018 trở về sau, nếu cơ quan, đơn vị nào nợ tiền tiếp khách, nợ tiền thuê xe công mà bị phản ánh, thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Thanh tra huyện cũng kiến nghị đối với các tập thể, cá nhân có nợ tiền ăn của nhà hàng Phương Đông sẽ không được xem xét để khen thưởng năm 2018.

Chính Cương