(BVPL) - Những tưởng ly hôn là giải pháp tốt nhất để tránh tổn thương, nhưng với nam nghệ sĩ Huỳnh Quang Minh, ly hôn lại đang đẩy ông đến những khủng hoảng nặng nề cả về danh dự, tinh thần.

 

Nhóm PVĐT
.